Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Mokyklos vadovai

Pareigos Vardas, pavardė Kvalifikacija Kontaktai
Direktorė Nijolė Malinauskienė

Edukologijos švietimo kokybės vadybos magistrė

Veiklos užduotys 2018, Metų veiklos ataskaita 2018

8 (5)215 4745
kabinetas@filaretu.vilnius.lm.lt
Pavaduotoja ugdymui Jolita Juknevičienė 8 (5)215 4963
info@filaretu.vilnius.lm.lt
Pavaduotojas ūkio
reikalams
Česlovas Radis 8 (5) 215 4963
rastine@filaretu.vilnius.lm.lt