Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Mokyklos taryba

* Aidas Ignatavičius - pirmininkas

* Jolanta Turlienė - mokytojų tarybos narė

* Jolanta Karvelienė - tėvų bendruomenės narė

* Rima Oganesian - mokytojų tarybos narė

* Jovita Vaivadaitė - mokytojų tarybos narė

* Rytis Muraška - tėvų bendruomenės narys

* Renata Čitavičienė - tėvų bendruomenės narė