Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Mokyklos vadovai

Pareigos Vardas, pavardė Kvalifikacija Kontaktai
Direktorė Nijolė Malinauskienė

Edukologijos švietimo kokybės vadybos magistrė

2018 metų veiklos ataskaita ir užduotys

2019 metų veiklos ataskaita

8 (5)215 4745
kabinetas@filaretu.vilnius.lm.lt
Pavaduotoja ugdymui Jolita Juknevičienė (vaiko priežiūros atostogos)
Pavaduotoja ugdymui Rasa Saldukė Politikos mokslų bakalauras; "Renkuosi mokyti" alumnė

8(5) 2154963

pavaduotoja.rasasalduke@gmail.com

Pavaduotoja ugdymui Jurgita Rasimavičienė Edukologijos magistrė

8(5) 2154963
mokytoja.jurgitar@gmail.com

Pavaduotoja ugdymui Jovita Vaivadaitė Edukologijos magistrė

8(5) 2154 963
mokytoja.jovitav@gmail.com

Pavaduotojas ūkio
reikalams
Kęstutis Valacka 8 (5) 215 4963
rastine@filaretu.vilnius.lm.lt