Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Mokytojų taryba

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Kvalifikacinė kategorija

Kontaktai

1.

Birutė Balčiūnaitė

Pradinių klasių mokytoja

Vyr. mokytoja mokytoja.biruteb@gmail.com

2.

Rima Balčiūnaitė

Pradinių klasių mokytoja

Vyr. mokytoja mokytoja.rimab@gmail.com

3.

Simona Boguckienė

Pradinių klasių mokytoja

Vyr. mokytoja, magistro l.

simona.boguckiene@gmail.com

4.

Jurgita Blažienė

Pradinių klasių mokytoja

Ekspertė, magistro l.

mokytoja.jurgitab@gmail.com

5.

Dalia Dambrauskaitė

Tikybos mokytoja

Vyr. mokytoja mokytoja.daliad@gmail.com

6.

Sigita Davidavičienė

Pradinių klasių mokytoja (Vaiko priežiūros at.)

Vyr. mokytoja

rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

7. Lina Jakeliūnienė Kūno kultūros mokytoja Mokytoja rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

8.

Marian Ulrike Jansen

Vokiečių kalbos mokytoja

rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

9.

Jolita Juknevičienė

Pradinių klasių mokytoja

Magistro l.

pavaduotoja.jolitaj@gmail.com

10.

Ieva Juršėnaitė - Pacenkienė

Tapybos būrelio vadovė

rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

11.

Vita Juršėnienė

Muzikos mokytoja

Metodininkė rastine@filaretu.vilnius.lm.lt
12. Sigita Kairytė Mokytojo padėjėja mok.padejeja.sigitak@gmail.com

13.

Daiva Korolienė

Pradinių klasių mokytoja

Vyr. mokytoja

rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

14.

Jolanta Lazarevičienė

Pradinių klasių mokytoja

Vyr. mokytoja rastine@filaretu.vilnius.lm.lt
15. Jekaterina Lemeševa Pradinių klasių mokytoja
mokytoja.jekaterinal@gmail.com

16.

Donata Mackelaitė

Pradinių klasių mokytoja

mokytoja.donatam@gmail.com

17.

Nijolė Malinauskienė

Pradinių klasių mokytoja

Metodininkė. magistro l. direktore.nijolem@gmail.com

18.

Virginija Mykolaitienė

Pradinių klasių mokytoja

Vyr. mokytoja mokytoja.virginijam@gmail.com

19.

Malvina Noreikienė

Muzikos ir choreografijos mokytoja

Vyr. mokytoja rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

20.

Rima Oganesian

Vokiečių kalbos mokytoja

Metodininkė mokytoja.rimao@gmail.com

21.

Dormantė Penkinski

Keramikos mokytoja

rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

22.

Jurgita Rasimavičienė

Pradinių klasių mokytoja

Vyr. mokytoja, magistro l.

mokytoja.jurgitar@gmail.com

23.

Eleonora Lionė Rakauskienė

 

Pradinių klasių mokytoja Mokytoja - ekspertė rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

24.

Auksė Trakelienė

Pradinių klasių mokytoja

Vyr. mokytoja mokytoja.aukset@gmail.com

25.

Jolanta Turlienė

Anglų kalbos mokytoja,
Vokiečių kalbos mokytoja

Anglų kalbos - vyr. mokytoja, Vokiečių kalbos - metodininkė

mokytoja.jolantat@gmail.com

26.

Jovita Vaivadaitė

Pradinių klasių mokytoja

Vyr. mokytoja, magistro l.

mokytoja.jovitav@gmail.com

27.

Virginija Vilkišienė

Pradinių klasių mokytoja

Vyr. mokytoja mokytoja.virginijav@gmail.com

28.

Inga Ulvydienė

Pradinių klasių mokytoja

Vyr. mokytoja mokytoja.ingau@gmail.com