Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Mokytojų taryba

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Kvalifikacinė kategorija

Kontaktai

1.

Birutė Balčiūnaitė

Pradinių klasių mokytoja

Vyr. mokytoja mokytoja.biruteb@gmail.com

2.

Rima Balčiūnaitė

Pradinių klasių mokytoja

Vyr. mokytoja mokytoja.rimab@gmail.com
3. Agnė Staškevičė Šokių mokytoja Mokytoja mokytoja.agnec@gmail.com

4.

Dalia Dambrauskaitė

Tikybos mokytoja

Vyr. mokytoja mokytoja.daliad@gmail.com
5. Raimonda Daunoravičiūtė Pradinių klasių mokytoja Mokytoja mokytoja.raimondad@gmail.com
6. Diana Grikienienė Pradinių klasių mokytoja Mokytoja mokytoja.dianag@gmail.com
6. Lina Jakeliūnienė Kūno kultūros mokytoja Mokytoja rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

7.

Marian Ulrike Jansen

Vokiečių kalbos mokytoja

Mokytoja rastine@filaretu.vilnius.lm.lt
8. Martyna Jančiauskienė Pradinių klasių mokytoja Mokytoja(motinystės atostogos) m.jonusaite@gmail.com

9.

Vita Juršėnienė

Muzikos mokytoja

Metodininkė jursenienevita@gmail.com
10. Sigita Miškinienė Pradinių klasių mokytoja Mokytoja mokytoja.sigitak@gmail.com

11.

Jolanta Lazarevičienė

Pradinių klasių mokytoja

Vyr. mokytoja rastine@filaretu.vilnius.lm.lt
12. Jekaterina Lemeševa Pradinių klasių mokytoja Mokytoja mokytoja.jekaterinal@gmail.com

13.

Donata Mackelaitė

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja mokytoja.donatam@gmail.com

14.

Nijolė Malinauskienė

Pradinių klasių mokytoja

Metodininkė. magistro l. direktore.nijolem@gmail.com

15.

Virginija Mykolaitienė

Pradinių klasių mokytoja

Vyr. mokytoja mokytoja.virginijam@gmail.com

16.

Malvina Noreikienė

Muzikos ir choreografijos mokytoja

Vyr. mokytoja malvina.noreikiene@gmail.com

17.

Rima Oganesian

Vokiečių kalbos mokytoja

Metodininkė mokytoja.rimao@gmail.com

18.

Dormantė Penkinski

Keramikos mokytoja

Mokytoja rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

19.

Jurgita Rasimavičienė

Pradinių klasių mokytoja

Vyr. mokytoja, magistro l.

mokytoja.jurgitar@gmail.com

20. Rasa Saldukė Pradinių klasių mokytoja mokytoja pavaduotoja.rasasalduke@gmail.com
21. Modesta Šimaitienė Pradinių klasių mokytoja Mokytoja modesta@gmail.com

22.

Auksė Trakelienė

Pradinių klasių mokytoja

Vyr. mokytoja mokytoja.aukset@gmail.com

23.

Jolanta Turlienė

Anglų kalbos mokytoja,
Vokiečių kalbos mokytoja

Anglų kalbos - vyr. mokytoja, Vokiečių kalbos - metodininkė

mokytoja.jolantat@gmail.com

24.

Jovita Vaivadaitė

Pradinių klasių mokytoja

Vyr. mokytoja, magistro l.

mokytoja.jovitav@gmail.com

25.

Virginija Vilkišienė

Pradinių klasių mokytoja

Vyr. mokytoja mokytoja.virginijav@gmail.com
26. Vaidilutė Urbikienė Pradinių klasių mokytoja Mokytoja mokytoja.vaidiluteu@gmail.com
27. Lukas Šalkauskas Fizinio ugdymo mokytojas Mokytojas lukas.salkauskas@gmail.com