Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Talentų diena

2017-03-30, 31 dienomis Vilniaus Filaretų pradinėje mokykloje  įvyko  Talentų dienos šventė. Talentų dienos dalyviai šventei ruošėsi iš anksto: kūrė pristatymus, rinko mandagiausią klasės mokinį (-ę),  skatino mokyklos mokinius skaityti knygas, išrinko iš skaitytų knygų mandagiausius herojus, kasdien repetavo pasirodymus.

Šį renginį vedė 1b klasės mokiniai – Lukas Caron ir Justas Kazlauskas. Talentingų, kūrybingų, mandagių, drąsių mokinių yra kiekvienoje klasėje. Jaunieji talenčiukai scenoje dainavo, šoko, grojo, rodė gimnastikos numerius, pristatė tapytų, pieštų autorinių darbų parodas, net magiškus triukus galėjom išvysti.

Mūsų mokykla didžiuojasi talentingais, kūrybingais mokiniais. Mokyklos direktorė apdovanojo Talentų dienos dalyvius padėkomis, o mandagiausius klasių mokinius, kuriuos išrinko Talentų dienos dalyviai  – padėkos raštais. Džiugu, kad Talentų dienos dalyviai padovanojo mums tokią gražią šventę ir skatina elgtis mandagiai, būti dėmesingais vienas kitam.