Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Filaretų pradinė mokykla

demokratiška, atvira, bendradarbiaujanti, tobulėjanti, siekianti stiprinti europietišką dimensiją, kurianti jaukią ir saugią aplinką, į kurią visada norisi sugrįžti.

Naujienos

<< <  Puslapis 2 iš 5  > >>

Socialinė parama šeimai

Norime priminti, kad jeigu Jūs šiuo metu esate netekę darbo, neturite pajamų ir norėtumėte gauti socialinę paramą, turite vadovautis Socialinių išmokų skyriaus pateikiama informacija:

Mokinio (priešmokyklinuko) tėvai (globėjai) prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 forma) gali pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt ar paštu arba kreiptis į mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją, pateikdami prašymą-paraišką mokyklos administracijai. Mokyklos administracija gautą pareiškėjo užpildytą prašymą-paraišką ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda Socialinių išmokų skyriui paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą).

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:

•  paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545;

www.vilnius.lt → Paslaugos → Socialinės išmokos → 13. Socialinės paramos mokiniams skyrimas (https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Socialines-paramos-mokiniams-skyrimas-) .

Steam projektas "Sliekas - požemių gyventojas"

2020 m. gegužės 4 – 8 d., Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos, 3c klasės mokiniai įgyvendino STEAM projektą "Sliekas – požemių gyventojas". Projekto metu mokiniai buvo skatinami tyrinėti slieko gyvenamąją aplinką ir išsiaiškinti jo (ne)svarbą Žemės ekosistemai.

Pirmoji mokinių pažintis su slieku – požemio gyventoju, įvyko Zoom pamokoje dalyvaujant gamtininkui ir vaikų mylimam rašytojuiSelemonui Paltanavičiui, kuris tikrai viską žino apie slaptą sliekų gyvenimą ir noriai dalinosi. Tolimesnių projekto veiklų metu, mokytojai naudojant įvairius ugdymo(-si) metodus ir priemones mokiniai:

• aptarė sliekų gamtinę ir praktinę reikšmę, ugdė supratimą, kad gamtoje visi organizmai susiję ir yra naudingi.

• susipažino su artimojoje aplinkoje gyvenančiais bestuburiais – sliekais: kūno sandara, gyvenimo būdu.

• mokėsi susiplanuoti ir savarankiškai atliko paprastus stebėjimus ir bandymus, rezultatus pateikti žodžiu, raštu, lentele, nesudėtingomis diagramomis.

• mokėsi naudotis ilgio matavimo priemonėmis ir taikyti reikiamus matavimo vienetus.

• stebėjo aplinką ir procesus joje, pateikė idėjas, ką panašaus galima sukurti.

•planavo kūrybinių idėjų įgyvendinimą ir pristatė pagamintus produktus „Svajonių sliekynas“.

• turimą ir naują informacinių technologijų naudojimosi patirtį taikė modeliuojat projekto pristatymus.

 

 

Įgyvendinto projekto nuotraukos:

 

https://padlet.com/mokytojavaidiluteu/z8kyr79i95msb2vt

 

https://padlet.com/mokytojavaidiluteu/jw6ekblmhmpnpsv8

 

https://padlet.com/mokytojavaidiluteu/abcyc05t7q4fhsji

 

 

PARTNERIS: Privatus darželis "Išdykęs vėjas".

Technologinės kūrybos programa mokytojams

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos mokytojai ir pagalbos vaikui specialistai dalyvauja 4 modulių pilotinėje technologinės kūrybos programoje Teachers Lead Tech („Technologijų vedlių“ mokymuose). Programą sudaro keturios praktinės pamokos, skirtos matematikai. Mokytojos ieškos naujų būdų matematines idėjas pradinukams paaiškinti per technologinę kūrybą.Mokytojai mokysis pritaikyti technologinės kūrybos pamokų turinį dirbant su vaikais tiek virtualiai, tiek įprastu būdu.
Plačiau apie programą skaitykite čia.

Tarptautinis metematikos konkursas "Kengūra2020"

Rytoj, balandžio 30 d., STARTUOJA nuotolinis matematikos konkursas "Kengūra 2020". Informaciją apie konkursą galite rasti svetainėje: https://kengura.lt/ Klasių mokytojos jau pasidalino su dalyviais nuotolinio konkurso organizavimo tvarka. Linkime visiems DIDŽIAUSIOS SĖKMĖS UŽKARIAUJANT MATEMATIKOS OLIMPĄ!

Pavasaris nelaukia

Pavasaris nelaukia. Mokyklos kiemas pasidabino pavasariniais žiedais. Aplankykite mokyklos kiemą virtualiai.

Skaityti daugiau

Ugdymo proceso organizavimas nuo 2020-03-30

Nuo 2020 m. kovo 30 d. mokykloje, dėl šalyje paskelbto karantino, bus organizuojamas nuotolinis mokymas. Visą informaciją susijusią su  nuotolininiu ugdymu rasite čia.

Svarbu

Informuojame, kad nuo kovo 16 d., karantino laikotarpiu, mokyklos personalas  dirba nuotoliniu būdu. Visais dominančiais  klausimais kreiptis el. paštu rastine@filaretu.vilnius.lm. lt

Skaityti daugiau

Atostogų pakeitimai

ŠMSM ministro įsakymu patvirtintos privalomos mokinių atostogos kovo 13-27 d. kurios galioja visiems Lietuvos mokiniams. Velykų atostogų nebus.

Kings konkurso rezultatai

Džiaugiamės mokyklos mokiniais ir mokytojais, puikiai pasirodžiusiais Kings konkurse.

Skaityti daugiau