Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Mokinių priėmimas 2017-2018 mokslo metams

2017-2018 mokslo metams į pirmas klases priimami vaikai, gimę 2010 metais.

 

 

2017 – 2018 m.m. priimtų būsimųjų pirmokų preliminarus sąrašas.


Sutartys su būsimų pirmokų tėvais pasirašomos 2017 m. liepos 17-31 d. nuo 8:00 iki 12:00. val.mokyklos raštinėje.

Vadovaujantis Vilniaus miesto tarybos sprendimu 2017 m. sausio 11 d. Nr. 1-794 „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ 24 punktu, vienas iš tėvų (globėjų) atvykdamas pasirašyti sutarties su mokykla privalo mokyklai pateikti šiuos dokumentus:

vaiko sveikatos pažymėjimą (sveikatos pažymėjimas turi galioti 2017-2018 m. m.),

2 vaiko nuotraukas 2,5 cm x 3,5 (mokinio pažymėjimui, asmens bylai),

vertinimą iš anksčiau lankytos ugdymo įstaigos (darželio).

Neturint šių dokumentų sutartys pasirašomos nebus.

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento  pateikta informacija apie Mokinių priėmimą į mokyklas.

Plačiau skaitykite: http://www.vilnius.lt/index.php?2927378663

 

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas.

 

Sprendimas "Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo" 2017m. sausio 11d. Nr. 1-794. Daugiau info čia.

Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvųjį žemėlapį galite rasti šiuo adresu:

http://vilniausplanas.lt/maps_vilnius/?theme=schools


Elektroninė registracija į mokyklas vyksta Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje - www.vilnius.lt/mokykla nuoroda pradės veikti nuo kovo 1 dienos 9 valandos ryto.

Dėl pasikeitusios mokinių priėmimo tvarkos šiais metais birželio mokyklėlė nevyks.