Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Filaretų pradinė mokykla

demokratiška, atvira, bendradarbiaujanti, tobulėjanti, siekianti stiprinti europietišką dimensiją, kurianti jaukią ir saugią aplinką, į kurią visada norisi sugrįžti.

Naujienos

Tėvelių dėmesiui!

2018-2019 mokslo metų pradžios šventė vyks rugsėjo 3 d. (laiką patikslinsime vėliau).

Atkreipkite dėmesį į 2018-2019 mokslo metų mokinių atostogų datas ir tinkamu laiku planuokite šeimos išvykas.

Atostogos

Atostogų
pradžia

Atostogų
pabaiga

Pamokos prasideda

Rudens

2018-10-29

2018-11-02

2018-11-05

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02

2019-01-03

Papildomos

2019-02-18

2019-02-22

2019-02-25

Pavasario (Velykų) ir papildomos

2019-04-23

2019-04-26

2019-04-29

Vasaros

2019-06-10

2019-08-30

2019-09-02