Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Filaretų pradinė mokykla

demokratiška, atvira, bendradarbiaujanti, tobulėjanti, siekianti stiprinti europietišką dimensiją, kurianti jaukią ir saugią aplinką, į kurią visada norisi sugrįžti.

Naujienos

Steam projektas "Sliekas - požemių gyventojas"

2020 m. gegužės 4 – 8 d., Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos, 3c klasės mokiniai įgyvendino STEAM projektą "Sliekas – požemių gyventojas". Projekto metu mokiniai buvo skatinami tyrinėti slieko gyvenamąją aplinką ir išsiaiškinti jo (ne)svarbą Žemės ekosistemai.

Pirmoji mokinių pažintis su slieku – požemio gyventoju, įvyko Zoom pamokoje dalyvaujant gamtininkui ir vaikų mylimam rašytojuiSelemonui Paltanavičiui, kuris tikrai viską žino apie slaptą sliekų gyvenimą ir noriai dalinosi. Tolimesnių projekto veiklų metu, mokytojai naudojant įvairius ugdymo(-si) metodus ir priemones mokiniai:

• aptarė sliekų gamtinę ir praktinę reikšmę, ugdė supratimą, kad gamtoje visi organizmai susiję ir yra naudingi.

• susipažino su artimojoje aplinkoje gyvenančiais bestuburiais – sliekais: kūno sandara, gyvenimo būdu.

• mokėsi susiplanuoti ir savarankiškai atliko paprastus stebėjimus ir bandymus, rezultatus pateikti žodžiu, raštu, lentele, nesudėtingomis diagramomis.

• mokėsi naudotis ilgio matavimo priemonėmis ir taikyti reikiamus matavimo vienetus.

• stebėjo aplinką ir procesus joje, pateikė idėjas, ką panašaus galima sukurti.

•planavo kūrybinių idėjų įgyvendinimą ir pristatė pagamintus produktus „Svajonių sliekynas“.

• turimą ir naują informacinių technologijų naudojimosi patirtį taikė modeliuojat projekto pristatymus.

 

 

Įgyvendinto projekto nuotraukos:

 

https://padlet.com/mokytojavaidiluteu/z8kyr79i95msb2vt

 

https://padlet.com/mokytojavaidiluteu/jw6ekblmhmpnpsv8

 

https://padlet.com/mokytojavaidiluteu/abcyc05t7q4fhsji

 

 

PARTNERIS: Privatus darželis "Išdykęs vėjas".