Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Filaretų pradinė mokykla

demokratiška, atvira, bendradarbiaujanti, tobulėjanti, siekianti stiprinti europietišką dimensiją, kurianti jaukią ir saugią aplinką, į kurią visada norisi sugrįžti.

Naujienos

Tėvų lankymosi mokykloje taisyklės

Tėvų lankymosi Vilniaus Filaretų pradinėje mokykloje taisyklės

 

  1. Mokinius atlydintys, pasitinkantys tėvai (globėjai, rūpintojai) su mokiniais atsisveikina prie mokyklos vartelių.
  2. Į mokyklos patalpas tėvai (globėjai, rūpintojai) gali būti įleisti tik išskirtiniais atvejais iš anksto užsiregistravę ir suderinę savo atėjimo laiką.
  3. Tėvai (globėjai, rūpintojai) su mokyklos bendruomene bendrauja nuotoliniu būdu: raštinės kontaktai - tel. 8 (5) 215 4963, 8 (5) 215 4745 arba el. paštas: rastine@filaretu.vilnius.lm.lt ; klasės mokytojų kontaktai http://www.filaretai.lt/bendruomene/mokytoju-taryba/
  4. Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, bei kartu su jais gyvenantiems asmenims, izoliacijos laikotarpiu.