Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Filaretų pradinė mokykla

demokratiška, atvira, bendradarbiaujanti, tobulėjanti, siekianti stiprinti europietišką dimensiją, kurianti jaukią ir saugią aplinką, į kurią visada norisi sugrįžti.

Naujienos

Kalėdinė gerumo akcija

 

Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, mokyklos darbuotojams ir visiems, kurie  1,2% savo pajamų mokesčio dalies sumos už 2019 metus skyrė  Vilniaus Filaretų pradinei mokyklai. Jūsų dėka Vilniaus labdaros ir paramos fondą  "Filaretukai" pasiekė 3467 eurai.

Mokykla šiemet laimėjo 5000 eur finansavimą projektui „Aš – Lietuvos pilietis!”, kuriuo auginsime vaikų sąmoningumą ir pilietiškumą. Šiam projektui iš fondo „Filaretukai“ lėšų papildomai skirta 500 eur, kurie bus panaudoti vaikų virtualioms, o jei sąlygos leis „gyvoms“ edukacijoms Lietuvos muziejuose.

Mokykla taip pat laimėjo 5000 eur finansavimą projektui „Leisk laisvalaikį aktyviai!”, kuriuo pritaikysime mokyklos kiemo šlaitą aktyviam laisvalaikio leidimui. Šiam projektui iš fondo „Filaretukai“ lėšų papildomai skirta 1000 eur, kurie bus panaudoti laipynių įrengimui.

Likusią lėšų dalį planuojama skirti projekto „Žvalūs, stiprūs, vikrūs!” daliniam finansavimui, jeigu laimėsime šio projekto finansavimą. Visa informacija bus skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje.

Vaikų svajonių kiemo šlaito pritaikymo laisvalaikio erdvėms projekto vizualizacija yra parengta ir su ja galite susipažinti čia. Šio projekto galutiniam įgyvendinimui mokyklai trūksta ne mažiau kaip 5000 eur.

Maloniai Jūsų prašome pagal galimybes savo aukomis (piniginėmis lėšomis, darbais, paslaugomis ar konkrečios įrangos įsigijimu) prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo. Pinigines lėšas prašome aukoti į Vilniaus labdaros ir paramos fondo "Filaretukai" sąskaitą AB SEB banke LT 207044060001617116, įmonės kodas 125789490.

Dėl paramos darbais ar paslaugomis prašome kreiptis į pavaduotoją ūkio reikalams Kęstutį Valacką tel. 868662826

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų gerumą!

Mokyklos administracija