Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Parama mokyklai (2 %)

GERB. TĖVELIAI,

Nuoširdžiai dėkojame už 2 % pajamų mokesčių lėšas pervestas į Vilniaus labdaros ir paramos fondą "Filaretukai" 2015 metais. Jos buvo panaudotos edukacinių aplinkų kūrimui,  ugdomajam procesui organizuoti ir  mokyklos patalpų atnaujinimui.

Gautos lėšos panaudotos:

 1. Sporto aikštyno dangos įsigijimui.
 2. Gamtamokslinės dienos  „Gamta šalia mūsų 2015“ organizavimui ir priemonių įsigijimui.
 3. Leidinio „Lauko užrašai“ išleidimui.
 4. Kanceliarinės prekės renginiams organizuoti.
 5. IKT  įrangai ( interaktyvi lenta ( 28 kab.), kompiuteris (27 kab.), projektoriaus remontui (11 kab.), kasetės spausdintuvams).
 6. Autobuso nuomai edukacinei išvykai į IKEA.
 7. Pianino ir mikrofono įsigijimui.
 8. Mokyklos patalpų remontui.

Įgyvendinant mokyklos 2015-2018 metų strateginį veiklos planą, siekiame turtinti mokyklos materialinę bazę.

Mokyklos mokytojai dalyvauja projekte „Aktyvios klasės sprendimas“,  todėl šiais, 2016 metais, planuojame įsigyti daugiau IKT įrangos (interaktyvios lentos, planšetės, aktyvaus atsako sistemos).  Jų pagalba taikysime naujausias mokymo programas, kurių metu įgytos kompetencijos padės mokytojui tobulėti, skatins spartesnį mokinių tobulėjimą bei pakeis patį mokymo procesą.

Prašome ir šiais 2016 metais paremti Vilniaus Filaretų pradinę mokyklą, nes Jūsų parama sudarys galimybę gerinti pamokos kokybę, ugdymo kokybę.


Lėšas prašome pervesti į Vilniaus labdaros ir paramos fondo "Filaretukai" sąskaitą AB SEB banke LT 207044060001617116, įmonės kodas 125789490.

Informaciją apie 2-jų procentų paramos pervedimo labdaros fondui galimybes galite rasti internetiniame puslapyje: http://vmi.lt.

FR0512 formą:

 1. Galite užpildyti patys ir ją siųsti elektroniniu būdu.
 2. Galite užpildę patys nunešti į bet kurią apskrities mokesčių inspekciją ir įmesti į tam tikslui skirtą dėžę.
 3. FR0512 formą galite paimti iš klasės auklėtojos ir ją užpildę atnešti į raštinę (visų tėvelių prašymai bus nunešti centralizuotai).

Primename, kad prašymus galite teikti iki 2016 05 01.

Nuoširdžiai dėkojame Jums! Padėdami pradinei mokyklai, padedate savo vaikams!