Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Išmanusis mokslininkas


2017 m. gruodžio 11 d. Vilniaus Filaretų pradinė mokykla pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto "Išmanusis mokslininkas" sutartį su Europos socialinio fondo agentūra. Projekto vertė - 39 957,82 Eur.
Šio projekto tikslas - pagerinti  mokinių pasaulio pažinimo pasiekimus.
Vilniaus Filaretų pradinė mokykla dalinsis savo turima patirtimi, įdirbiu ir konsultuos Vilniaus Žaliakalnio darželio mokyklos ir Širvintų pradinės mokyklos mokytojus.
Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta inovatyvi, įdomi ir mokinių bei mokytojų pažangą skatinanti pasaulio pažinimo mokymo platforma "Išmanusis mokslininkas". Ši platforma, tai QR kodų ir mokymo peržengiant klasės ribas (gamtoje) derinys, sujungiantis naujo metodo taikymą gamtamoksliniame ugdyme, mokytojų kompetencijų tobulinimą, mokymosi aplinkos kompiuterizavimą (aprūpinimą būtinomis veiklai priemonėmis) ir gerosios ugdymo patirties sklaidą. Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos dendrologinio tako ribose bus integruoti specialiai sugeneruoti QR kodai, kuriuos nuskaičius mobiliuoju įrenginiu mokinys ar mokytojas bus nukreiptas į konkrečiam QR kodui priskirtą ugdymo turinį.
Projekto trukmė: 2017 m. gruodžio 11 d. - 2019 m. gruodžio 11 d.
Projekto vadovė: Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Boguckienė, tel. 8 (5) 215 4963, el.p. info@filaretu.vilnius.lm.lt