Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Standartizuoti testai

Projektas “Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“

 

Nacionalinio egzaminų centro vykdomo projekto tikslas - plėsti bendrojo ugdymo mokyklos gebėjimus įvertinti mokinių pasiekimus užtikrinti geresnį ugdymo proceso grįžtamąjį ryšį ir tiksliau įvertinti mokytojo ir mokyklos darbo efektyvumą.

2016 m. vasario mėn. 18 d. Vilniaus Filaretų pradinė mokykla ir Nacionalinis egzaminų centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl 2 ir 4 klasių mokinių pasiekimų įvertinimo taikant standartizuotus testus. Bendradarbiavimo tikslas – šalies ir mokyklos lygmeniu tobulinti mokinių pasiekimų testavimo procedūras ir plėsti standartizuotais įrankiais surinktų duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti.

2 ir 4 klasių mokinių pasiekimų įvertinimui yra naudojami Nacionalinio egzaminų centro projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokyklose kūrimas“ II etapo metu sukurti pradiniam ugdymui skirti testai: skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo), matematikos ir pasaulio pažinimo.

Taip pat  naudojami klausimynai, kurių duomenimis apskaičiuojami tokie rodikliai kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokyklos klimatas, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis. Mokinių klausimynai sudaryti remiantis klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose. Klausimyno pavyzdį rasite adresu:  www.nec.ltDėl mokinių klausimyno panaudojimo būtinas mokinių tėvų/globėjų sutikimas.

 

Apie projektą daugiau informacijos rasite: www.nec.lt

Standartizuotų testų taikymo mokykloje 2017 metais ataskaita (žiūrėti).

Standartizuotų testų taikymo mokykloje 2016 metais ataskaita (žiūrėti).

Standartizuotų testų taikymo mokykloje 2015 metais ataskaita (žiūrėti).

Standartizuotų testų taikymo mokykloje 2014 metais ataskaita (žiūrėti).

Projekto įgyvendinimo koordinatorė mokykloje direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Boguckienė

Tel. 8 (5) 215 4963, el.p. info@filaretu.vilnius.lm.lt