Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45, 8 602 00204,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Filaretų pradinė mokykla

demokratiška, atvira, bendradarbiaujanti, tobulėjanti, siekianti stiprinti europietišką dimensiją, kurianti jaukią ir saugią aplinką, į kurią visada norisi sugrįžti.

Naujienos

Puslapis 1 iš 7  > >>

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijos

Rugsėjį visi mokiniai grįžta į klases. Pateikėme mokykloms rekomendacijas dėl ugdymo naujais mokslo metais.

Keletas pačių svarbiausių punktų:
KOL PANDEMINĖ SITUACIJA LEIDŽIA, UGDYMAS VYKSTA KONTAKTINIU BŪDU
1. Labai svarbu bus laikytis būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygų, prie kurių jau visi buvome įpratę praėjusiais mokslo metais. Taip pat turėtų tapti norma ir reguliarus sveikatos pasitikrinimas, todėl bus rekomenduojama mokiniams testuotis mokykloje.
2. ŠMSM siūlo, kad naujais mokslo metais nuotolinis mokymas galėtų vykti tik tais atvejais, jei epidemiologinė situacija stipriai suprastėtų ar dėl COVID-19 ligos protrūkių klasėje, ar mokiniams tektų izoliuotis. Izoliacijos metu klasė, kelios klasės ar, jei susirgimų židinys būtų apėmęs visą mokyklą, visi mokyklos mokiniai kurį laiką mokytųsi nuotoliniu būdu.
3. Rekomendacijose taip pat primenama, kad jau pagal šių metų kovą nustatytą Vyriausybės tvarką nepasiskiepiję ir nepersirgę švietimo įstaigų darbuotojai, dirbantys kontaktinį darbą, turės prieš grįždami į darbą ir vėliau periodiškai kas 7–10 dienų testuotis.

HIBRIDINIS MOKYMAS – IŠIMTINIAIS ATVEJAIS
Pavyzdžiui, besigydantiems namie vaikams, kai gydytojų komisija yra paskyrusi mokymą namuose, dalyvaujantiems didelio meistriškumo sportininkų rengimo, tarptautinių dalykinių olimpiadų pasirengimo, tarptautinėse mokinių ar mainų programose, taip pat esantiems izoliacijoje dėl pandemijos.
PRIMENAMA PAREIGA LEISTI VAIKUI LANKYTI MOKYKLĄ:
1. Švietimo įstatyme nustatyta pareiga mokiniui, sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų lankyti mokyklą, o tėvams – užtikrinti vaiko parengimą mokyklai ir jos lankymą.
2. Jei mokykloje ugdymas vyksta kontaktiniu būdu ir nėra jokių objektyvių aplinkybių, dėl kurių vaikas negali mokytis klasėje, jis turi lankyti mokyklą.

PAPILDOMOS PRIEMONĖS MOKYMOSI PRARADIMAMS KOMPENSUOTI
1. Nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio bus skirtos lėšos ir tęsiamos papildomos konsultacijos, kurios padėtų mokiniams kompensuoti praėjusiais mokslo metais patirtus mokymosi praradimus. Konsultacijoms finansuoti, t. y. atlyginti mokytojams už papildomas darbo valandas, numatyta 5,1 mln. Eur iki 2021 m. pabaigos.
2. Nuo rugsėjo mėn. Nacionalinė švietimo agentūra atvers 2021 m. nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis, kurias atlikę mokiniai galės gauti grįžtamąjį ryšį, kas jiems sekasi, o kuriose temose yra mokymosi spragų.
3. Startuos „Geros savijautos“ programa - pasirenkamųjų paslaugų fondas, skirtas mokinių savijautai gerinti, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiams stiprinti. Mokyklos pagal savo poreikius galės užsisakyti tikslines programas iš teikėjų sąrašo.
4. Skiriamos ir papildomos lėšos švietimo pagalbos specialistų atlyginimams didinti bei naujiems etatams steigti (10,04 mln. Eur) naujais mokslo metais.
-------------------
Šiuo metu ŠMSM su Sveikatos apsaugos ministerija derina detalius galimus švietimo įstaigų darbo naujais mokslo metais scenarijus, kurie priklausytų nuo pandemijos lygio. Dėl galutinių scenarijų projektų, jų įgyvendinimo dar bus tariamasi su ekspertais ir švietimo bendruomenės atstovais. Tačiau visais atvejais laikomasi to paties principo: KOL TIK PANDEMINĖ SITUACIJA LEIDŽIA, UGDYMAS VYKSTA KONTAKTINIU BŪDU.

Skaityti daugiau

SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS 2021–2022 MOKSLO METAIS

Vilniaus miesto savivaldybė informuoja apie pradinukų maitinimo naujoves:

• Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nuo liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams) teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo. Tėvai (globėjai) turi teisę per mokyklos administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus), arba, atsiradus poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus sąrašus).

• Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.

• Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.

Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo vertinant pajamas 2021–2022 mokslo metais galima teikti nuo liepos 1 d.

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:
• nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
• parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).

Daugiau informacijos, ar mokinys gali gauti socialinę paramą, rasite čia: APIE PARAMĄ

Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašom kreiptis:
• dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių tel. 8 700 35545.
• dėl paramos (maitinimo) mokiniams organizavimo mokyklose – į mokyklų administracijas.

Siūlome darbą

Vilniaus Filaretų pradinė mokykla siūlo darbą muzikos mokytojui.

Mūsų 1- 4 klasių mokiniai labai noriai mokosi muzikos paslapčių! Tačiau joms atskleisti, reikalingas išmanusis padėjėjas - muzikos mokytojas. Tikime, kad su muzikos mokytojo pagalba, vaikams susigaudyti nuostabiausiuose muzikos labirintuose būtų dar įdomiau!

Gal žinote kas tai galėtų padaryti? O gal norite patys prisijungti prie šaunaus Filaretų pradinės mokyklos kolektyvo?
Daugiau informacijos rasite čia.

Stovykla "Sveika, Vasara!"

Filaretų pradinės mokykla labai džiaugiasi šiemet turėta galimybe organizuoti vasaros stovyklą "Sveika, Vasara!" savo bendruomenės vaikams. Stovyklos metu vaikai įgijo naujų patirčių, pasikartojo įvairiausių dalykų žinias bei labai smagiai leido laiką su nuostabiais stovyklos vadovais. Daugiau informacijos apie stovyklą rasite čia.

Esame labai dėkingi Vilniaus miesto savivaldybei už skirtą finansavimą stovyklai!

Mokyklinių uniformų mugė

Filaretų pradinės mokyklos uniformų vis dar galite pasidairyti virtualioje mugėje, esančioje padlet lentoje.

Mokinių priėmimas

Trečiuoju kvietimu 2021 - 2022 m.m. mokytis Vilniaus Filaretų pradinėje mokykloje kviečiami mokytis šie mokiniai.

Mokinių priėmimas

Antruoju kvietimu 2021 - 2022 m.m. mokytis Vilniaus Filaretų pradinėje mokykloje kviečiami mokytis šie mokiniai.