Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45, 8 602 00204,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Mokytojų taryba

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Kvalifikacinė kategorija

Kontaktai

1.

Birutė Balčiūnaitė

Pradinių klasių mokytoja

Vyr. mokytoja birute.balciunaite@filaretai.lt

2.

Rima Balčiūnaitė

Pradinių klasių mokytoja

Vyr. mokytoja rima.balciunaite@filaretai.lt

3.

Dalia Dambrauskaitė

Tikybos mokytoja

Vyr. mokytoja dalia.dambrauskaite@filaretai.lt
4. Raimonda Daunoravičiūtė Pradinių klasių mokytoja Mokytoja raimonda.daunoraviciute@filaretai.lt
5. Diana Grikienienė Pradinių klasių mokytoja Mokytoja diana.grikieniene@filaretai.lt
6. Lina Jakeliūnienė Kūno kultūros mokytoja Mokytoja(motinystės atostogos) rastine@filaretu.vilnius.lm.lt
7. Martyna Jančiauskienė Pradinių klasių mokytoja Mokytoja(motinystės atostogos) rastine@filaretu.vilnius.lm.lt
8. Sigita Miškinienė Pradinių klasių mokytoja Mokytoja sigita.miskiniene@filaretai.lt

9.

Jolanta Lazarevičienė

Pradinių klasių mokytoja

Vyr. mokytoja jolanta.lazareviciene@filaretai.lt
10. Jekaterina Lemeševa Pradinių klasių mokytoja Mokytoja jekaterina.lemeseva@filaretai.lt

11.

Donata Mackelaitė

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja donata.mackelaite@filaretai.lt

12.

Nijolė Malinauskienė

Pradinių klasių mokytoja

Metodininkė. magistro l. nijole.malinauskiene@filaretai.lt

13.

Virginija Mykolaitienė

Pradinių klasių mokytoja

Vyr. mokytoja virginija.mykolaitiene@filaretai.lt

14.

Malvina Noreikienė

Muzikos mokytoja

Vyr. mokytoja malvina.noreikiene@filaretai.lt

15.

Rima Oganesian

Vokiečių kalbos mokytoja

Metodininkė rima.oganesian@filaretai.lt

16.

Dormantė Penkinski

Keramikos mokytoja

Mokytoja dormante.penkinski@filaretai.lt

17.

Jurgita Rasimavičienė

Pradinių klasių mokytoja

Vyr. mokytoja, magistro l.

jurgita.rasimaviciene@filaretai.lt

18. Rasa Saldukė Pradinių klasių mokytoja mokytoja(motinystės atostogos) pavaduotoja.rasasalduke@gmail.com
19. Modesta Šimaitienė Pradinių klasių mokytoja Mokytoja modesta.simaitiene@filaretai.lt

20.

Auksė Trakelienė

Pradinių klasių mokytoja

Vyr. mokytoja aukse.trakeliene@filaretai.lt

21.

Jolanta Turlienė

Anglų kalbos mokytoja,
Vokiečių kalbos mokytoja

Anglų kalbos - vyr. mokytoja, Vokiečių kalbos - metodininkė

jolanta.turliene@filaretai.lt

22.

Jovita Vaivadaitė

Pradinių klasių mokytoja

Vyr. mokytoja, magistro l.

jovita.vaivadaite@filaretai.lt

23.

Virginija Vilkišienė

Pradinių klasių mokytoja

Vyr. mokytoja virginija.vilkisiene@filaretai.lt
24. Vaidilutė Urbikienė Pradinių klasių mokytoja Mokytoja, magistro l. vaidilute.urbikiene@filaretai.lt
25. Beatričė Urmilevičienė Muzikos mokytoja Mokytoja beatrice.urmileviciene@filaretai.lt
26. Airidas Šešetas Šokių mokytojas Mokytojas airidas.sesetas@filaretai.lt
27. Ieva Kareivienė Fizinio ugdymo mokytoja Mokytoja ieva.kareiviene@filaretai.lt
28 Viktorija Kuodytė Dramos būrelio mokytoja Mokytoja viktorija.kuodyte@filaretai.lt