Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45, 8 602 00204,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Vilniaus Filaretų pradinė mokykla

Vilniaus 7 - oji pradinė mokykla įsteigta 1992 metais, pertvarkius Vilniaus 16 - ąją vidurinę mokyklą. 1996 metais Vilniaus miesto tarybos sprendimu mokyklai suteiktas Filaretų pavadinimas.

Mokykloje mokosi 1–4 klasių mokiniai. Dirba 26 pedagogai. Iš jų 1 ekspertas, 5 metodininkai, 13 vyr. mokytojų , logopedė, psichologė, spec. pedagogė, socialinė pedagogė, mokytojo padėjėja.

Mūsų mokykloje dėstomas ankstyvasis užsienio kalbų mokymas (vokiečių ir anglų). Daug dėmesio skiriame sveikai gyvensenai bei gamtosauginiam ugdymui, meninei saviraiškai.

Mokyklos aplinka ir patalpos pritaikytos šio amžiaus mokiniams. Yra krepšinio aikštelė, žaidimų aikštelės, sporto salė, aktų salė, biblioteka, “Apple” kompiuterių klasė, valgykla. Mokyklos teritorijoje įrengtas pažintinis dendrologinis takas. Mokiniai mokosi vienoje pamainoje. Po pamokų mokiniai tęsia užsiėmimus dramos, sporto, muzikos, kalbų, menų, gamtosaugos, šokių būreliuose. Yra pailgintos dienos grupė.

Mokytojai kartu su mokiniais dalyvauja įvairiuose miesto konkursuose, parodose, tarptautiniuose projektuose. Organizuojame pažintines išvykas po Lietuvą bei už jos ribų.

Mokykloje ugdymas organizuojamas taip, kad išsaugotume savitas vaikystės vertybes.

Mokyklos direktorė

Nijolė Malinauskienė