Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45, 8 602 00204,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Mokinių ir mokytojų pasiekimai 2008/2009 mokslo metais

* Sveikiname 1a klasės mokinę Mėtą Kvedaravičiūtę, 2b klasės mokinį Dominyką Bružą ir 2a klasės mokinį Kasparą Jankevičių puikiai sudalyvavusius tarptautiniame matematikos konkurse "Kengūra 2008" ir patekusius į 50 geriausių moksleivių sąrašą Lietuvoje.

* Sveikiname 3c klasės mokinį Liudą Zuzevičių (5 vieta), 2a klasės mokinį Kasparą Jankevičių (12 vieta) ir 4b klasės mokinį Rytį Kazimierą Jonyną (16 vieta) dalyvavusius Vilniaus miesto 2-4 klasių mokinių matematikos olimpiadoje.

* Sveikiname tikybos būrelio "Esu katalikas" narius ir jų mokytoją Dalią Dambrauskaitę puikiai sudalyvavusius "Esu katalikas - švenčiančios Bažnyčios narys" viktorinoje.

* Dėkojame 2c klasės mokinei Daliai Donskichytei, 3d klasės mokinei Monikai Šukytei ir 4a klasės mokinei Skaistei Dilkaitei už aktyvų dalyvavimą Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių dailyraščio konkurse.

* Dėkojame 3b klasės mokinei Gabrielei Babravičiūtei ir 4a klasės mokinei Liepai Gudaitytei už dalyvavimą Vilniaus miesto III-IV klasių mokinių Lietuvių kalbos olimpiadoje.

* Džiaugiamės IV klasių mokiniais, dalyvavusiais Lietuvos Respublikos mokyklų lietuvių kalbos internetiniame konkurse "Gintaro kelias", matematikos internetiniame konkurse "Eruditus 2009" ir anglų kalbos internetiniame konkurse "Gintarinė žvaigždė 2008-2009".

* Dėkojame Ia klasės mokinei Marijai Lapukaitei ir mokytojai Laimutei Aučynienei už dalyvavimą Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurse "Mes - Lietuvos vaikai".

* Džiaugiamės aktyviu mokinių ir mokytojų dalyvavimu renginyje "Tolerancijos lapas".

Grįžti