Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45, 8 602 00204,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Mokinių ir mokytojų pasiekimai 2011/2012 mokslo metais

* Sveikiname 1a klasės mokinius Idrį Klaufį ir Urtę Buterlevičiūtę (mokyt. Daiva Vaičaitytė), 4a klasės mokinius Rimantę Šalkauskaitę ir Andrių Pečiulį (mokyt. Simona Boguckienė) patekus į Tarptautinio matematikos konkurso "Kengūra 2012" 50 geriausių mokinių sąrašą Lietuvoje.

* Sveikiname 4a klasės mokinę Emiliją Zitą Urbonaitę (mokyt.Simona Boguckienė) Tarptautiniame IQ internetiniame konkurse "Unicum" užėmus prizinę - 5 vietą ir patekus į geriausių Lietuvos mokinių dešimtuką.

* Sveikiname 4a klasės mokinę Justiną Dijokaitę (mokyt. Nijolė Malinauskienė) Vilniaus miesto IV klasių mokinių lietuvių (gimtosios) kalbos olimpiadoje užėmus 3 vietą ir 3c klasės mokinę Viltę Mariją Sarafinaitę (mokyt. Inga Ulvydienė) užėmus 9 vietą.

* Sveikiname Andrių Pečiulį, Mėtą Kvedaravičiūtę, Rimantę Šalkauskaitę, Justiną Dijokaitę, Gajų Mindaugą Karalių, Rytę Rečiūnaitę (4a kl., mokyt. Simona Boguckienė), Dainorą Kizytę (4c kl., mokyt. Sigita Šimkevičiūtė) ir Petrą Lapuką (4b kl., mokyt. Auksė Trakelienė), pelniusius Vilniaus Filaretų pradinei mokyklai nominaciją – geriausių matematikų mokyklos vardą Vilniaus miesto 4-6 klasių mokinių „VMO – Varniuko matematikos olimpiadoje 2012".

* Vilniaus Filaretų pradinė mokykla laimėjo Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą "Pradinio ugdymo tobulinimas". 2012 m. kovo 5 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su projekto vykdytojais, Ugdymo plėtotės centru.

* Sveikiname 4 klasių mokinių komandą užėmus antrą vietą Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų pradinio ugdymo pakopos viktorinoje "Graži tu mano, brangi tėvyne..." ir tautiškiausiai sukūrus komandos vėliavą.

* Sveikiname 4a klasės mokinę Mariją Lapukaitę, Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurse "Margu vaikystės keliu", tapus II etapo nugalėtoja.

* Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos bendruomenė gavo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos padėką už pagalbą prieglobsčio prašytojų vaikams, už žmoniškumą ir atvirumą bei humanitarinių vertybių puoselėjimą.

* Sveikiname mokyklos komandą ir jų vadovę Vitą Adomaitienę užėmus III vietą Vilniaus miesto mokinių olimpinio festivalio pogrupio varžybose "Drąsūs, stiprūs, vikrūs".

* 2011 m. gruodžio 1 d. mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VO "Gabiųjų ugdymo centru".

* 2011 m. lapkričio 29 d. mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VšĮ "Švietimo ir mokymo centru".

* Sveikiname mokytoją Jovitą Vaivadaitę laimėjus 2011 švietimo studijų ("Cultural Tour for School Educators 2011") kelionę į Japoniją.

* Sveikiname mokyklos 4 klasių mokinių komandą (mokyt. Vita Adomaitienė) laimėjus II vietą Senamiesčio taurės kvadrato varžybose ir Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kvadrato varžybose.

* Dėkojame mokyklos "Džiugenų" komandai ir jų mokytojai Jurgitai Steponaitienei išradingai ir linksmai sudalyvavusiems konkurse "Sveikuolių sveikuoliai".

* Dėkojame 3c klasės mokinei Viltei Marijai Sarafinaitei ir 4c klasės mokinei Paulai Strelcovaitei už dalyvavimą Vilniaus miesto pradinių klasių konkurse "Diktanto meistras".

Grįžti