Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45, 8 602 00204,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

(Diagnostiniai ir standartizuoti testai)

 

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

  • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

2020 m. pavasarį ketvirtų klasių mokiniai NMPP testus atliks tik elektroninėje erdvėje. Planuojama mokiniams pateikti skaitymo (teksto suvokimo), matematikos ir pasaulio pažinimo e-testus. Rašymo - teksto kūrimo - testų nebus.

Sprendimai dėl Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 2 ir 6 klasėse dar nepriimti.

2020 metų testavimo tvarkaraštis čia.


Apie nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimą daugiau informacijos rasite:
www.nec.lt

 

NMPP testų taikymo mokykloje 2019 metais 2 klasių ataskaita (žiūrėti).

NMPP testų taikymo mokykloje 2019 metais 4 klasių ataskaita (žiūrėti).

Standartizuotų testų taikymo mokykloje 2018 metais 4 klasių ataskaita (žiūrėti).

Standartizuotų testų taikymo mokykloje 2017 metais ataskaita (žiūrėti).

Standartizuotų testų taikymo mokykloje 2016 metais ataskaita (žiūrėti).

Standartizuotų testų taikymo mokykloje 2015 metais ataskaita (žiūrėti).

Standartizuotų testų taikymo mokykloje 2014 metais ataskaita (žiūrėti).

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jovita Vaivadaitė

Tel. 8 (5) 215 4963, el.p. info@filaretu.vilnius.lm.lt