Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45, 8 602 00204,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Projektas "Leisk laisvalaikį aktyviai!"

Projektas "Leisk laisvalaikį aktyviai!" startuoja 2021 m. sausio 1 d. Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo 2021 m. sausio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d., numatytas projekto tęstinumas.

Projekto tikslas ir uždaviniai: mokyklos bendruomenės pastangomis skatinti mokinių  fizinį aktyvumą, stiprinti sveikatą, gilinti šios srities žinias, įgūdžius, kurti unikalią, integruotą ir darnią sveikos gyvensenos aplinką.

 1. Sudaryti sąlygas stiprinti vaikų emocinę ir fizinę sveikatą tenkinant mokinių poreikį judėti, žaisti ir bendrauti.
 2. Motyvuoti vaikus kuo daugiau laiko praleisti lauke sukuriant saugią, unikalią, ekologišką aktyvaus laisvalaikio erdvę.
 3. Įtraukti visą mokyklos bendruomenę bei Filaretų gatvės bendruomenę į fizinio aktyvumo skatinimo programą.
 4. Inicijuoti vaikų kūrybines galias, siekiant turimas žinias apie sporto žaidimus, pritaikyti naujose erdvėse.
 5. Ugdyti sąmoningus, aktyvius ir atsakingus bendruomenės narius, gerbiančius kitus asmenis, mokančius tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti.

VDM veiklos prasideda nuo 13 val. iki 18 val. visi vaikai, jei tik oro sąlygos leidžia, praleidžia lauke. Tuo metu yra svarbus jų fizinis atyvumas, nes jis padeda mokiniams pailsėti nuo protinio darbo, atgauti jėgas, o tuo pačiu stiprinti fizinę ir psichinę  sveikatą.

VDM veiklose dalyvauja ir vaikai su spec. poreikiais, tad mokyklos kiemas ir judrios veiklos jame padeda šiems mokiniams integruotis į mokyklos bendruomenę. Tokiems vaikams labai svarbu ugdyti pagrindinius motorikos įgūdžius, kurie yra svarbūs bendrai vaiko gerovei ir socialinės kompetencijos ugdymui.

Fizinio aktyvumo privalumai visiems vaikams, įskaitant vaikus su spec. poreikiais bei vaikams iš socialiai jautrių šeimų:

 • Padeda bendrauti darbo ir namų aplinkoje;
 • Ugdo socialinius, pažintinius ir fizinius įgūdžius;
 • Stiprina savigarbą;
 • Padeda integruotis į bendruomenę;
 • Stiprina sveikatą ir bendrą pajėdumą;
 • Skatina vaikų empatiją ir pagarbą artimam.

Tad įgyvendindami užsibrėžtus projekto tikslus bei uždavinius mokyklos kieme norime įrengti ekologišką, integruotą į unikalų mokyklos reljefą bei turimą dendrologinį taką, sporto zoną, kur mokiniai aktyviai galėtų praleisti savo laisvalaikį. Projekto vizualizaciją galite rasti čia.

Projekto partneriai Filaretų g. bendruomenė bei mokyklos bendruomenė įsipareigoja savo darbu prisidėti įrengiant aktyvaus laisvalaikio erdves.

Projekto partneriai Všį Aktyviems įsipareigoja surengti mokomąsias treniruotes mokyklos bendruomenės nariams.